Politica de confidențialitate

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile ulterioare ("Legea 677/2001"), LEROY MERLIN ROMANIA este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal astfel:

LEROY MERLIN ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Icoanei 11-13, etaj 2, 3 si 4, sector 2 este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul provizoriu de inregistrare 0030172 din 14.12.2015. LEROY MERLIN ROMANIA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Tipul de date prelucrate - Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de catre LEROY MERLIN ROMANIA sunt: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, data de nastere si adresa.

Colectarea datelor se face prin diverse modalitati si instrumente specifice precum: aplicatia de gestiune a newsletterului prezenta in website, salvarea in baza de date ca urmare a participarii utilizatorilor la diverse concursuri si loterii publicitare organizate de LEROY MERLIN ROMANIA sau diversele formulare de abonare disponibile pe website.

Scopurile prelucrarii acestor date - informarea despre produsele si promotiile LEROY MERLIN ROMANIA sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de LEROY MERLIN ROMANIA si realizarea de rapoarte statistice.

Destinatarii datelor colectate - LEROY MERLIN ROMANIA se obliga ca datele personale colectate sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali ai LEROY MERLIN ROMANIA cu care exista contracte in acest sens si care se obliga prin acestea sa protejeze aceste date.

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informati cu privire la Prelucrarea Datelor Personale precum si cu privire la datele care fac obiectul Prelucrarii si a originii acestor date;
  2. Dreptul de a avea acces la Datele Personale;
  3. Dreptul de interventie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra Datelor Personale;
  4. Dreptul de a se opune cu privire la Prelucrarea Datelor Personale;
  5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate;
  6. Dreptul de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal;
  7. Dreptul de a inainta plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal precum si de a se adresa instantei, pentru atacarea deciziilor operatorului LEROY MERLIN ROMANIA, in conformitate cu Legea 677/2001.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus utilizatorii pot transmite o solicitare in scris, datata si semnata catre LEROY MERLIN ROMANIA SRL, la adresa din Bucuresti, LEROY MERLIN ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Icoanei 11-13, etaj 2, 3 si 4 sector 2.

Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului cand nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin simpla apasare pe link-ul Dezabonare. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, Instante judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.

Prin completarea formularului pentru newsletter si bifarea casutei “Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de catre LEROY MERLIN ROMANIA” Utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neunivoc ca datele sale personale sa fie pastrate si prelucrate de compania LEROY MERLIN ROMANIA.


DATE CARACTER PERSONAL

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice LEROY MERLIN ROMANIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


Scopul colectării datelor este marketing si publicitate.


Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare abonarii la newsletter. Refuzul dvs. Determină neabonarea la newsletter.


Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt nu sunt comunicate altor destinatari.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la în Str. Icoanei, nr. 11-13, Sector 2, Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.